Grupa Frogs wybrała się na wycieczkę do Straży Pożarnej. Dzieci poznały zawód strażaka,  sprzęt, który używany jest przez funkcjonariuszy. Wszystkie dzieci mogły poczuć się przez moment, jak prawdziwi strażacy, przymierzając hełm strażacki oraz zasiadając za sterami wozu strażackiego. Ponad to dzieci poznały zasady postępowania w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. 

  • 5. Frogs
  • 4. Frogs
  • 3. Frogs
  • 2. Frogs
  • 1. Frogs